North America
Yang Gang
yanggang@yofc.com
Central America
Zhang Wei
zhangwei_03871@yofc.com
South America
Zhang Wei
zhangwei_03871@yofc.com
Europe
Zhou Xin
zhouxin_int@yofc.com
South Africa
Huang Bo
huangbo_03978@yofc.com
Middle East
Meng Pandeng
mengpandeng@yofc.com
South Asia
Liu Dan
liudan@yofc.com
Southeast Asia
Wen Xiaojiang
wenxiaojiang@yofc.com
Oceania
Li Feng
lifeng_02854@yofc.com
 • Северная Америка

  Liu Ying

  +86 27 65505061

  liuying_ce@yofc.com

 • Центральная Америка、Карибские острова

  Zhang Wei

  +86 27 65505064

  zhangwei_03871@yofc.com

 • Южная Америка

  Zhang Gaowei

  +86 27 65505063

  zhanggaowei@yofc.com

 • Европа

  Zhou Xin

  +86 27 65505080

  zhouxin_int@yofc.com

 • Африка

  Huang Bo

  +86 27 65505083

  huangbo_03978@yofc.com

 • Ближний Восток

  Chen Sheng

  +86 27 65505079

  chensheng_02793@yofc.com

 • Южная Азия

  Liu Dan

  +86 27 67887290

  liudan@yofc.com

 • Юго-Восточная Азия

  Li Can / Yan Xiao Zhi

  +86 27 65505093 /
  +86 27 67887328

  lican@yofc.com /
  yanxiaozhi@yofc.com

 • Океания

  Ma Yao

  +64 27 8586206

  mayao@yofc.com

返回顶部